Wanneer uw werknemers informatie is ingevoerd in uw WaiterPro Database, kunt u ze inplannen op het rooster, uren bijhouden, en verzoeken van hen ontvangen.


User management

  1. Log in op uw WaiterPro Dashboard 

  2. Ga naar het tabblad 'Team' in de navigatiebalk en selecteer vervolgens “Team Members”


Medewerker toevoegen

Selecteer “New Employee” onder de functie die zij moeten hebben:

Profile:

Vul de gegevens van de medewerker in op het eerste tabblad. Gebruikers kunnen niet worden aangemaakt zonder e-mailadres. Gebruikers kunnen ook niet hetzelfde e-mailadres hebben als een andere gebruiker.

De nieuwe PIN-code van de werknemer wordt automatisch gegenereerd, zij kunnen deze vinden onder mijn account in hun WaiterPro dashboard. Nadat een medewerker is aangemaakt kunt u klikken op "Display pincodes" om zo de pincodes van de medewerker te zien van de verschillende locaties. 

Onder de 3 puntjes rechtsbovenin: 

Reset password: De medewerker ontvangt een email met het verzoek om een nieuw wachtwoord aan te maken

Disable employee: de medewerker wordt inactief gezet in het systeem en wordt grijs getoond in de medewerker lijst. De gebruiker kan eenvoudig weer opnieuw geactiveerd worden.

Delete employee: de gebruiker wordt definitief verwijderd aan het systeem

Payroll:

Social security number is het BSN nummer van de medewerker

Reference number kan gebruikt worden om hier het nummer in te vullen zoals bekend is in de externe personeelsadministratie of boekhouding. Op de loonrun zal dit nummer getoond worden voor een makkelijke koppeling.

Max hours per week wordt gebruikt voor het rooster. Een medewerker kan niet meer worden ingeroosterd dan het hier ingevulde aantal uren. 

Tip factor is de factor waarmee het fooi bedrag per uur wordt berekend van de medewerker. Standaard is 1.0

"Can always work" betekent dat de medewerker altijd beschikbaar is voor het rooster, tenzij anders aangegeven. 

Payrollers: geef aan door welke locatie de medewerker wordt uitbetaald en door welke payroller. (informeer bij support naar de geavanceerde mogelijkheden) 

Files: voeg hier documenten toe voor een complete personeelsadministratie op 1 plek. 

Jobs: 

Zoek de job waaraan u een werknemer wilt toewijzen. Jobs worden gedefinieerd door een set van rechten, deze worden aangemaakt door de Admin gebruiker in uw WaiterPro dashboard.

Jobs hebben twee primaire functies.

  1. Gebruikers rechten op de POS en in het dashboard worden bepaald door hun job

  2. Jobs worden gebruikt voor de functies op het rooster
Rechten verwijst naar de permissies waartoe deze medewerker toegang zal krijgen binnen uw systeem. 

LET OP: de volgorde van de Jobs van een medewerker bepaalt de rechten in de POS en in het Dashboad. De bovenste Job is de meest leidende. 

Een medewerker kan meerdere jobs hebben binnen een locatie of gehele organisatie. Een medewerker kan bijvoorbeeld voor meerdere functies op het rooster worden ingedeeld. De job met de meeste rechten bepaalt welke acties een medewerker in het systeem kan uitvoeren

Voor meer informatie over jobs en job groepen zie ons artikel “Job groups

Wage/hr is het bruto uurloon wat de medewerker ontvangt. Per job kan er een uurloon worden ingevuld.

Onder het kopje "Advanced" kunt u de loonfactor invullen van de medewerker om zo een realistisch beeld te krijgen van de daadwerkelijke loonkosten op de locatie. Standaard wordt een loon factor van 1.5 ingevuld. 

Include in tip split: of de medewerker met de uren in deze job mag meedelen in de fooi. 


Uw medewerker is nu klaar om te beginnen! Ze zullen een welkomstmail ontvangen om een wachtwoord in te stellen voor hun account.