Het structureren van uw personeelsbestand is een belangrijk onderdeel van het groeien en exploiteren van uw organisatie.


In het WaiterPro systeem zijn er 4 hoofdfunctiegroepen waaraan functies/jobs kunnen worden toegewezen. (1 in de afbeelding)

  1. Admins

  2. Owners

  3. Managers

  4. Staff

Deze groepen hebben toegang tot verschillende sets van rechten. Medewerkers (Staff) hebben de minste en kunnen alleen rechten krijgen om taken op het POS uit te voeren.

Admins hebben het hoogste niveau van rechten en kunnen alles doen, van het bewerken van bedrijfsinstellingen, tot het configureren van uw mobiele app en de complete loonadministratie.

 

Voorbeeld organogram: 

Jobs toevoegen

Onder elke hoofdfunctiegroep kunt u jobs aanmaken waaraan werknemers kunnen worden toegewezen. (2 in de afbeelding)

Door admins deze functiestructuur te laten instellen en alle locaties deze te laten volgen, kunt u de arbeidskosten eenvoudiger uitsplitsen naar elke groep en inzichten en details ontdekken die onopgemerkt blijven in gefragmenteerde personeelsstructuren.


Selecteer de knop "Add job" en definieer de rechten voor de functie. 

Voorbeeld rechten voor Kelner job: 


Voorbeeld rechten voor Administratie Job:

Job Reporting Group:

Deze extra groep wordt gebruikt om alle jobs in de organisatie te categoriseren. De meest voorkomende splitsing is "Keuken" en "Bediening". Door de verschillende jobs in alle lagen van de organisatie te koppelen aan een reporting group kunt u straks goed de loonkosten per categorie uitsplitsen in de rapportages. We raden aan om hier zo min mogelijk groepen aan te maken voor een beter overzicht.


Pincodes genereren:

Elke Job heeft 3 mogelijkheden om pincodes te genereren.

1. Is not allowed betekent dat gebruikers met deze functie geen POS pincode kunnen aanmaken.

2. On request stelt gebruikers in staat om op elk gewenst moment een pincode te genereren vanuit hun "My Account" sectie.

3. Automatically zal een pincode genereren voor gebruikers wanneer ze deze job toegewezen krijgen.Om in gedachten te houden voor het creëren van jobs: 

Jobs hebben twee primaire functies:

  1. Het definiëren van de permissies die beschikbaar zijn voor gebruikers

  2. Jobs worden gebruikt voor het rooster

Als u twee soorten bediening of keuken heeft die dezelfde rechten moeten hebben, maar u wilt ze verschillend inplannen op het rooster, dan moet u hier twee jobs voor maken. Bijvoorbeeld: runner en kelner of keuken warm en keuken koud.

Zodra u uw jobs hebt ingesteld, kunt u ons artikel "Maak werknemer/gebruiker aan" bekijken om uw medewerkers toe te voegen en aan de juiste jobs te koppelen.