Hier volgt een overzicht van hoe u het rooster zo effectief mogelijk kunt gebruiken.

Overzicht  

Dit is uw hoofdmenu voor het plannen - dit toont een lijst van locaties en u kunt filteren welke locatie u wilt door gebruik te maken van de "Alle stores" dropdown zoals hierboven weergegeven.  Als u op een van deze locaties klikt, gaat u direct naar het rooster.


Rooster maken (basics)

Overview  - Met deze knop kunt u teruggaan naar het hoofdmenu waar u een overzicht ziet van al uw locaties. 


Week Kiezer - Met deze knoppen kunt u heen en weer schakelen tussen de weken die u wilt plannen.  Klik  op de pijltjes voor de richting waarin u wilt gaan.


Scenario (template) dropdown - Hier kunt u kiezen uit alle verschillende scenario's die u heeft gemaakt.  Als u ze aanklikt, worden ze automatisch ingevuld in uw agenda voor die week.  Ga je gang, probeer het eens! 

Als je nog geen scenario hebt gemaakt, zal er niets staan, deze worden pas ingevuld als je een scenario maakt. Zie verderop in dit artikel.


Shift toevoegen - Deze knop wordt gebruikt als u handmatig een shift wilt toevoegen. Als je op deze knop klikt, wordt er gevraagd om een job type, een werknemer, en hoe laat hun dienst is. Het enige wat u hoeft te doen is het in te vullen.


Help button - Klik op deze knop om hulp te krijgen over wat de soorten kleuren betekenen als ze opduiken in uw agenda.  U kunt problemen oplossen als ze zich voordoen.


Rooster maken (invullen)


Voordat je medewerkers kan toevoegen op het rooster is het belangrijk dat je eerst de ingediende vakantie en vrije dagen verzoeken goedkeurt / afkeurt op de "Peding requests" pagina. 

Zie voor meer uitleg hier: Requests overzicht (vrije dagen / vakanties goedkeuren)


Day view / week view - schakel tussen de twee verschillende overzichten. Zie verder in het artikel de week view.

Job kolom - Wijzig de functie van de shift

Medewerker kolom - Dit is de kolom waar je werknemers toewijst. Het lijstje wat verschijnt is gebaseerd op de beschikbaarheid en functie van de medewerkers. 

Est. Sales / Est. Labor - Als de database genoeg data heeft van de locatie dan zal hier een voorspelling staan van de geschatte omzet van de dag. Aan de hand van de ingevulde shifts en medewerkers (rekening houdend met uurloon van de medewerker) zal hier een schatting staan van de loonkosten die op deze dag gemaakt zullen worden. 

Rode balken - Een rode balk betekent dat de medewerker meer uur staat ingepland deze week dan is aangegeven in de user settings van deze medewerker. Het is alleen een waarschuwing om rekening mee te houden, de diensten zullen we gewoon gepubliceerd worden. 

Fill open shifts - Door hier op te klikken zullen de shifts automatisch ingevuld worden aan de hand van de functie en beschikbaarheid van de medewerkers. Een handige functie bij grotere roosters. 

PUBLISH - Als je het rooster af hebt ben je klaar om te publiceren. Klik op Publish en het rooster wordt live gezet voor de medewerkers. De balken zullen groen kleuren zodat je weet dat het rooster online staat. De medewerkers krijgen een email dat het nieuwe rooster online staat. 

Aanpassen van gepubliceerd rooster - Bij het aanpassen van een al gepububliceerd rooster is het belangrijk dat er daarna weer opnieuw op PUBLISH geklikt wordt. De wijzigingen worden dan live gezet en de medewerkers waarvan een dienst is gewijzigd krijgen een email melding. 


Week view


Voor een duidelijk overzicht van ingeplande diensten per functie en per medewerker klik je op de "week view". 

In dit overzicht zie je hoeveel uur een medewerker al staat ingepland en wie er wel en niet beschikbaar zijn voor de geselecteerde week.


Een medewerker kan op meerdere functies ingeroosterd worden. In het voorbeeld van Jurren hierboven zie je dan ook aan het eind van de regel het aantal uren ingepland voor deze functie, én het aantal uren ingepland totaal voor deze week op alle functies. 

KIik op het vraagteken voor uitleg van de kleuren. In het week overzicht kan je ook diensten toevoegen door op een + te klikken. Je ziet dan meteen wie er wel en niet beschikbaar zijn voor deze dienst. 


Rooster Template maken

Dit is het Scenario's menu. Je kunt een overzicht van alle scenario's in dit menu vinden.  Als je nog geen scenario's hebt gemaakt, zie je hier alleen je locaties en de knop "+ Add Scenario"  Klik op "Add Scenario" om aan de slag te gaan. 

Scenario name- Hier geef je het rooster template een naam. Voorbeelden zijn "Zomer Week" of "Herfst vakantie", enz. U kunt uw scenario's een naam geven die het beste bij uw restaurant past.


Shift toevoegen - Zo voegt u een dienst toe aan de dag. Druk op deze knop om te beginnen.


Job kolom - Deze kolom vereist dat u een "Job" of "Positie" aan de shift toewijst. Op deze manier kunt u kiezen uit alle medewerkers die u gedurende deze tijd wilt laten werken. 


Multiplier kolom - Als je vijf dezelfde shift nodig hebt, kun je hier een 5 kiezen zodat de shift er meteen 5 keer wordt ingezet.


Medewerker kolom - Dit is de kolom waar je werknemers toewijst. Je kunt het leeg laten omdat het een scenario is, of als je dezelfde mensen hebt die elke week dezelfde dienst hebben, kan je deze vast zetten in de template zodat die altijd meteen automatisch worden gevuld bij het maken van het rooster.


Shift tijd- Hier kunt u instellen op welke tijden de shift begint en eindigt.


Delete Shift  - Druk op deze knop om een shift te verwijderen die je niet wilde maken.

Kopieer knop - Gebruik deze knop om gemakkelijk de shifts van een hele dag te kopiëren naar de volgende dag.  Dit maakt het plannen snel en gemakkelijk wanneer u kunt kopiëren en plakken van uw vorige dag schema naar de komende werkdagen en weekenden.  Kies welke dag u wilt kopiëren en het wordt automatisch voor u ingevuld.


Save - Als u klaar bent, druk dan op SAVE om er zeker van te zijn dat al uw werk niet voor niets is geweest. Ga terug naar het Schedule Builder scherm om uw scenario's aan specifieke weken toe te wijzen.