Reserveringen

Reservering scenario instellen
Om uw reserveringen zo optimaal mogelijk te beheren, kunt u gebruik maken van de reserveringsmodule van WaiterPro. De HTML code die u hiervoor kunt gebruike...
Ma, 9 Aug, 2021 at 2:15 PM
Reserveringsteksten / Tijdsvakken dicht zetten
    Voor het dichtzetten of beperken van tijdsvakken van de reserveringen en het instellen van reserveringsteksten log je in de backend in. Hier zit de fun...
Ma, 7 Feb, 2022 at 2:42 PM